Splošne kontraindikacije in previdnostni ukrepi

Splošne kontraindikacije in previdnostni ukrepi pri uporabi električnih stimulatorjev

Kontraindikacije:

 • uporaba pripacientih s srčnim spodbujevalnikom (demand type);
 • uporaba pri pacientih z miastenijo gravis;
 • samostojna uporaba pri osebah, ki niso strokovno usposobljene za izvajanje terapije;
 • nosečnice.

POZOR! Poleg navedenega dosledno upoštevajte tudi kontraindikacije, navedene v navodilih za uporabo vašega stimulatorja. O uporabi se posvetujte z vašim zdravnikom ali fizioterapevtom pred prvo uporabo stimulatorja.

Previdnostni ukrepi:

Pri uporabi stimulatorja s površinskimi elektrodami za npr. lajšanje bolečin ali mišično stimulacijo za varno uporabo upoštevajte:

 • vsak pacient naj ima svoj komplet elektrod oz. svojo sondo (elektrodo);
 • (vsaj) prvo aplikacijo stimulatorja in celotnega sistema za klinično uporabo naj izvrši le ustrezno strokovno usposobljena oseba;
 • pri pacientih z drugimi splošnimi ali lokalnimi obolenji (vnetja, malignomi in drugo), katerih stanje zahteva drugačno prioritetno ukrepanje, se po presoji zdravnika določi uporaba te metode;
 • pri uporabi električne stimulacije na anestetičnih predelih kože je potrebno predvsem pri prvih aplikacijah opazovati pacienta in njegove reakcije;
 • odsvetuje se namestitev elektrode na vratu nad karotidnim sinusom, ker lahko pride do vagovagalnega refleksa in zastoja srca;
 • odsvetuje se aplikacija elektrod preko vratu ali ust, ker lahko pride do spazma laringealnih in faringealnih mišic ter posledične obstrukcije dihalnih poti;
 • odsvetuje se namestitev elektrod na prsnem košu pri pacientih z angino pectoris, ker lahko pride do težav z dihanjem;
 • odsvetuje se namestitev elektrod na očeh ali na kateri koli sluznici;
 • elektrod ne nameščajte preko odprtih ran ali drugih patoloških eflorescenc;
 • pri osebah z občutljivo kožo lahko pride do iritacije kože in s tem vezanega subjektivnega neugodja;
 • elektrodi istega kanala morata biti nameščeni na isti strani telesa, da se prepreči prečkanje toka skozi prsni koš ali genitalni predel;
 • odsvetuje se testiranje in uporaba stimulatorja tako, da se med delovanjem drži ena elektroda v eni roki in druga v drugi ali pa je le-ta nameščena na nogo.


Prav tako bodite pozorni še na ostale splošne varnostne ukrepe:

 • kot vsaka elektromedicinska naprava mora biti tudi električni stimulator, njegovi sestavni deli in priključki brez napak ali okvar;
 • stimulator ne sme biti dosegljiv nekontrolirani uporabi majhnih otrok;
 • med stimulacijo naj osebe ne upravljajo strojev ali vozil v prometu;
 • uporaba v zelo vlažnih prostorih ali celo med tuširanjem z nameščenim stimulatorjem je prepovedana;
 • sočasna priključitev pacienta na visokofrekvenčno operacijsko opremo lahko povzroči opekline na mestu, kjer so nameščene elektrode stimulatorja in poškoduje stimulator;
 • delovanje stimulatorja v bližini kratkovalovne ali mikrovalovne terapevtske in druge opreme lahko povzroči nestabilnost stimulatorjevega izhoda.

POZOR! Poleg navedenega dosledno upoštevajte tudi previdnostne ukrepe, navedene v navodilih za uporabo vašega stimulatorja. O uporabi se posvetujte z vašim zdravnikom ali fizioterapevtom pred prvo uporabo stimulatorja.