Amplimove medical

Amplitudno modulirana srednjefrekvenčna električna terapija

 • Terapija z učinkom interferenčne električne stimulacije
 • Napajanje z baterijo ali električnim omrežjem
 • 2-kanalni stimulator
 • Barvni zaslon
 • Programi opredeljeni glede na indikacije
 • Neomejene možnosti programiranja
 • Prikaz predlaganih mest za namestitev elektrod

AmpliMove medical učinkuje s pravokotnimi impulzi v srednjefrekvenčnem območju med 2.000 in 10.000 Hz, s pomočjo katerih se električna stimulacija občuti prijetneje. Impulzi teh frekvenc bolj učinkovito prodrejo skozi kožo, še posebej skozi slabo prevodno povrhnjico. Zato je mogoče doseči precej bolj močno krčenje mišic in pri obravnavi zajeti precej večje področje stimulacije. Prav tako impulzi srednjefrekvenčnega območja dobro učinkujejo pri protibolečinski terapiji, kjer z nizkofrekvenčnim oblikovanjem nosilne frekvence dosežemo podoben analgetični učinek kot pri običajnem TENSu.

Stimulator AmpliMove medical učinkuje z amplitudno modulacijo srednjefrekvenčnih impulzov, ki jo generira znotraj same naprave na vsakem kanalu posebej (vendar ne kot pravi interferenčni tok, ki potrebuje dva med seboj frekvenčno različna kanala). Zato srednjefrekvenčno terapijo s stimulatorjem AmpliMove medical lahko izvajamo tudi enokanalno, učinek pa je zelo podoben interferenčni terapiji.

Nizkofrekvenčna amplitudna modulacija s frekvenčnim razponom od 1 do 100 Hz se razlikuje od tiste, ki jo prožijo električni stimulatorji brez srednjefrekvenčnega nosilnega vala. Vendar je splošne izkušnje s področja učinkovanja nizkih frekvenc mogoče prenesti v skladu z njihovim analgetičnim in mišičnostimulacijskim učinkom na amplitudno modulirane impulze.

Stimulator AmpliMove medical omogoča tudi prekrivno amplitudno modulacijo, pri kateri se dodatno opredeli čas rasti, delovanja, upadanja in mirovanja srednjefrekvenčnih impulzov. Ta modulacija preprečuje prehitro utrujenost, še posebej prečnoprogastih mišic.

Terapevtski programi

30 programov je razdeljenih glede na indikacije. Parametre je mogoče spreminjati glede na potrebe, prav tako je mogoče pripraviti in shraniti lastne programe. Večina programov je razdeljenih v številne sekvence.

Programi so razdeljeni po naslednjih kategorijah:

 • mišična stimulacija
 • inkontinenčni programi
 • dinamična stimulacija
 • lajšanje bolečin