PierenStim Parese

Perifer tip PierenStim Parese
enokanalni električni terapevtski aparat za diagnosticiranje in izvajanje direktne električne stimulacije pri denervirani muskulaturi

  • izdelek je namenjen uporabi v kliničnem okolju
  • proizvajalec: schwa-medico GmbH
  • izbira različnih, vnaprej pripravljenih programov
  • možnosti dodatne nastavitve posameznih parametrov
  • uporaba različnih oblik impulzov (pravokotna, trikotna, trapezna)
  • samodejno menjavanje polaritete impulzov
  • vgrajen timer
  • možnost merjenja I/t krivulje
  • baterijsko napajanje