Naše vrednote

Vrednote delovanja

Na podlagi naših dolgoletnih izkušenj na področju opremljanja pacientov ter strokovnih in drugih uporabnikov z električnimi stimulatorji skušamo zaradi specifičnosti aplikacije in zahtevnosti tovrstnih izdelkov iz naše ponudbe v najboljši možni meri slediti naslednjim načelom:

  • kupcu/uporabniku je potrebno prisluhniti: njihovim zahtevam in pričakovanjem ter temu primerno ustreči z razumskim pristopom in s strokovno podprtimi rešitvami, ki so v okviru zakonskih zahtev;
  • kupcu/uporabniku je potrebno nuditi strokovno podporo pri pravilni uporabi izdelkov še posebej glede na določene specifičnosti in zahtevnosti,
  • nenehno skrbeti za tehnično brezhibnost ponujenih aparatov, ki so že v uporabi s hitro odzivnostjo in pravočasnim servisiranjem ter fleksibilnostjo pri reševanju nastalih problemov;
  • za čim boljšo brezhibnost ponujenih izdelkov graditi partnerski odnos s kooperanti, tudi zavezanost k odgovorni izdelavi podsestavov;
  • usmerjeni smo k nenehnemu vzdrževanju uspešnosti sistema vodenja kakovosti.