Reference

Podjetje je registrirano pri Ministrstvu za zdravje RS: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) kot izdelovalec medicinskih pripomočkov.

V letu 2009 smo pridobili certifikat ISO 13485:2003 za sistem vodenja kakovosti na področju razvoja, proizvodnje, prodaje in servisiranja električnih živčno-mišičnih stimulatorjev.

                  

Strokovno sodelovanje: