Reference

Podjetje je registrirano pri Ministrstvu za zdravje RS: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) kot izdelovalec medicinskih pripomočkov.

V letu 2009 smo pridobili in redno obnavljamo certifikat za sistem vodenja kakovosti na področju razvoja, proizvodnje, prodaje in servisiranja električnih živčno-mišičnih stimulatorjev. Trenutna različica: ISO 13485:2016.

                  

Strokovno sodelovanje: